Duurzaam    Lokaal    Maandfactuur

 • 053 740 03 55
 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN OPGESTELD DOOR DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE LEERDAM EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (4143 HS) LEERDAM AAN DE GILDENSTRAAT 17. Vastgesteld tijdens de Algemene vergadering van 8 maart 2018 en gedeponeerd onder nummer 34179289 bij de Kamer van Koophandel

Artikel 1: Definities
 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
 • Afnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • Gebrek: Iedere afwijking van de Producten van de Specificatie en ieder anderszins niet naar behoren functioneren van de Producten of geleverde diensten;
 • Geschillencommissie PPP: de door de vereniging Platform Promotional Products ingestelde geschillencommissie;
 • Leveringstermijn: de in de Overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de Producten moeten worden geleverd;
 • Leverancier: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, in casu de leden van de vereniging Platform Promotional Products, die met Afnemer in een (pre-)contractuele verhouding staat;
 • Order: Iedere opdracht van Afnemer aan Leverancier tot levering van Producten, in welke vorm dan ook;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Leverancier en Afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Producten: Alle ter uitvoering van een Order c.q. Overeenkomst door of voor rekening van Leverancier geproduceerde en/of geleverde zaken alsmede – al dan niet daarbij behorende – door Leverancier te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen;
 • Specificatie: De omschrijving van door Afnemer bestelde Producten welke wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in de Order of de Overeenkomst.
 • Website: De webshop van Leverancier waarop Producten worden aangeboden die door Afnemers kunnen worden afgenomen.
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbiedingen
Artikel 4: De overeenkomst
Artikel 5: Prijzen
Artikel 6: Levering van bewerkte producten
Artikel 7: Advies werkzaamheden en productontwikkeling
Artikel 8: Inschakeling van derden
Artikel 9: Leveringen, Leveringstermijnen en Overmacht
Artikel 10: Reclames
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12: Duurtransactie: duur opzegging en verlenging
Artikel 13: Betaling
Artikel 14: Intellectuele, industriële eigendomsrechten en Geheimhouding
Artikel 15: Inbreuk op rechten van derden
Artikel 16: Aansprakelijkheid
Artikel 17: Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven zaken
Artikel 18: Ontbinding
Artikel 19: Verwerken persoonsgegevens
Artikel 20: Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens
Artikel 21: Geschillen, toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 22: Overige bepalingen
Artikel 23: Identiteit van de Leverancier
Image
Image

Altijd attent op het juiste moment!


Image

Support


Vragen en/of hulp nodig? Via onze klantenservice staan we voor je klaar!


053 740 03 55

info@altijdattentshop.nl

     

Nieuwsbrief


Meld je aan voor de Altijd Attentshop nieuwsbrief en ontvang leuke tips.

Image
Image

Altijd attent op het juiste moment!


Image

Support


Vragen en/of hulp nodig? Via onze klantenservice staan we voor je klaar!


053 740 03 55

info@altijdattentshop.nl

     

Nieuwsbrief


Meld je aan voor de Altijd Attentshop nieuwsbrief en ontvang leuke tips.

Altijd Attentshop | by Robitex
Josink Kolkweg 15, 7545 PR Enschede